Strefa mieszkańców
Zaloguj się
  00-719 Warszawa
  ul. Zwierzyniecka 8a
  tel.   22 841 60 11
  fax   22 840 53 31

Sprawy teren.-prawne

Ochrona danych osob.

Inspektor Ochrony Danych: Adam Myziak
dpo@msmenergetyka.pl

 • Inf. Zarządu o RODO • Licznik odwiedzin

  od 1 stycznia 2018


       Statystyki odwiedzin

  Strona Główna -> Sprawy Terenowo-Prawne -> Regulacja stanu prawnego

  Regulacja stanu prawnego gruntów


  1. Folder informacyjny o sprawach terenowo-prawnych.

  2. Wystąpienie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP.

  3. Pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Mokotów opisujące prawa Spółdzielni.

  4. Petycja do Premier B. Szydło w sprawie braku regulacji praw do gruntów.

  5. Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju na petycję.

  6. Pismo do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego na tle odpowiedzi na petycję.

  7. Pismo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informujące o przekazaniu sprawy Dyrektorowi Biura Ministra Sprawiedliwości.

  8. Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

  9. Wystąpienie Zarządu MSM "Energetyka" do Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych.

  10. Pismo Prezesa Zarządu MSM "Energetyka" do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

  11. Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju informująca o przekazaniu sprawy Wiceministrowi Sprawiedliwości P. Jakiemu.

  12. Wystąpienie Rady Nadzorczej MSM "Energetyka" do 5 kandydatów na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy: Patryka Jakiego, Andrzeja Rozenka, Jana Śpiewaka, Rafała Trzaskowskiego, Jacka Wojciechowskiego, z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie możliwości uregulowania stanu prawnego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, znajdującymi się w zasobach MSM "Energetyka".

  13. Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie Prezesa Zarządu MSM "Energetyka" do P. Patryka Jakiego Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.

  14. Wystąpienie Zarządu MSM "Energetyka" do P. Rafała Trzaskowskiego Prezydenta M. St. Warszawy.

  15. Wystąpienie Zarządu MSM "Energetyka" do Biura Powiatu Warszawskiego PO RP.

  16. Pismo Prezesa Zarządu do Parlamentarnego Zespołu ds. Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości.

  17. Informacja dla Członków

   W dniu 1 lipca 2019 r. w Urzędzie m. st. Warszawy odbyło się spotkanie przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych do prac w zespole ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni mieszkaniowych z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy.

   Środowisko spółdzielcze reprezentują:
   • Grzegorz Adamczyk - SM "Koński Jar - Nutki",
   • Barbara Estkowska - SM "Bródno",
   • Jacek Frydryszak - SBM "Dom",
   • Grzegorz Jakubiec - SM "Służew nad Dolinką",
   • Piotr Kłodziński - MSM "Energetyka"
   • Ryszard Mikołajczyk - SM "Torwar",
   • Helena Pospieszyńska - SM "Imielin",
   • Andrzej Półrolniczak - RSM "Praga"
   • Barbara Różewska - Warszawska SM,
   • Maciej Sęktas - SM "Wola".
   W spotkaniu udział wziął również Zbigniew Gawron - Prezes Zarządu "Konfederacji Warszawskiej".

   Urząd m. st. Warszawy reprezentowali: Robert Soszyński - Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy, r. pr. Inga Pilarska - Doradca Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy, Akradiusz Kuranowski - Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa; Piotr Rodkiewicz - Dyrektor Biura Spraw Dekretowych; Maria Młotkowska - Dyrektor Biura Prawnego oraz Jarosław Węgrzyn - Naczelnik Wydziału Mienia m. st. Warszawy.

   W najbliższym czasie zespół ma zostać oficjalnie powołany zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy.
   Przy zgłaszaniu kolegów do prac w zespole zaproponowane zostały również główne tematy, nad którymi w naszej ocenie zespół powinien pracować w pierwszej kolejności:
   1. Sprawne wdrażanie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
   2. Regulacja prawna gruntów będących w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych,
   3. Stworzenie systemu gospodarki odpadami w Warszawie,
   4. Konsultacja opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego z udziałem spółdzielni mieszkaniowych.
   Przewodnim tematem poniedziałkowego spotkania były plany i zamiary Urzędu Miasta w zakresie wdrażania ustawy "uwłaszczeniowej" oraz regulacja stanu prawnego gruntów. Przedstawiciele Urzędu Miasta omówili etapy wdrażania ustawy "uwłaszczeniowej" oraz najważniejsze problemy, jakie stoją na przeszkodzie sprawnej regulacji gruntów. Miasto obecnie jest na etapie analiz niezałatwionych spraw oraz statystyk. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa wynika, że w Warszawie nieuregulowanych wciąż pozostaje 368 ha gruntów, na co składa się ponad 1600 działek i dotyczy ponad 100 spółdzielni mieszkaniowych. Przedstawiciele Urzędu zwrócili się do środowiska spółdzielczego o przekazanie swoich zestawień zawierających opis stanu spraw oraz problemów, a także spraw sądowych w przedmiocie regulacji gruntów oraz dotyczących sporów finansowych związanych z opłatami za grunty. Na tej bazie Miasto będzie chciało wypracować przykładowe modele postępowania regulacyjnego.

   Komentarz

   MSM "Energetyka" przekazała w dniu 19 lipca 2019 r. pełen wykaz toczących się spraw w przedmiocie ustanawiania prawa użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami spółdzielczymi wraz z liczbą budynków i mieszkańców.
   Takie wykazy nasza Spółdzielnia przekazywała już wcześniej i to wielokrotnie Urzędowi m.st. Warszawy, stosownym ministerstwom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Sejmowi RP oraz Rządowi RP.
   Niestety nikt się dotąd poważnie nie zajął tym problemem: nie uchwalono niezbędnych przepisów ustawowych ani nie rozpatrzono roszczeń byłych właścicieli i ich spadkobierców skutkiem czego posiadacze praw do lokali Osieli Stegny Północ, Idzikowskiego, części Stegien Południe i pojedynczych budynków na Sadybie i Sielcach pozbawieni są pełni praw członkowskich: nie mogą ustanawiać odrębnej własności lokali oraz uczestniczyć w przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego we własność z 98 % bonifikatą.
   Kolejne spotkanie zostało wstępnie zaplanowane na drugą połowę sierpnia.

   Piotr Kłodziński - Prezes Zarządu

  18. Pismo Zarządu MSM "Energetyka" do P. Rafała Trzaskowskiego Prezydenta M. St. Warszawy.  Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki więcej o plikach cookies »