Strefa mieszkańców
Zaloguj się
  00-719 Warszawa
  ul. Zwierzyniecka 8a
  tel.   22 841 60 11
  fax   22 840 53 31

Sprawy teren.-prawne

Ochrona danych osob.

Inspektor Ochrony Danych: Adam Myziak
dpo@msmenergetyka.pl

 • Inf. Zarządu o RODO • Licznik odwiedzin

  od 1 stycznia 2018


       Statystyki odwiedzin

  Strona Główna


  Wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości - co warto wiedzieć?


  Opłata z tytułu wieczystego użytkowania oraz podatek od nieruchomości to główne opłaty na rzecz miasta z tytułu posiadania mieszkania. Właściciele mieszkań wyodrębnionych muszą samodzielnie regulować opłaty z tym związane.

  Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z bonifikatą 95 proc. okazuje się bardzo trudną do przejścia barierą, więc póki co właściciele mieszkań wyodrębnionych muszą pamiętać o dokonaniu opłaty za wieczyste użytkowanie najpóźniej do 31 marca. Nawet trzykrotny w niektórych przypadkach wzrost opłat sprawia, że obowiązek ten nie należy do przyjemnych. W nieco lepszej sytuacji są posiadacze lokali niewyodrębnionych - w ich imieniu opłaty dokonuje "Energetyka" na początku roku (dzięki przejściowemu zaangażowaniu środków z Centralnego Funduszu Remontowego) - mieszkańcy następnie spłacają należność, która jest rozłożona w comiesięcznych opłatach za eksploatację mieszkania. Po znacznych podwyżkach przez Urząd m.st. Warszawy opłat z tego tytułu, dla mieszkańców przekłada się to na podwyżkę opłat za mieszkanie. Pamiętać należy jednak, że nie jest to koszt zależny od spółdzielni.

  Wieczyste użytkowanie

  Opłatę za użytkowanie wieczyste należy wnieść samodzielnie, bez wezwania do 31 marca - dotyczy to osób posiadających wyodrębnione prawo własności. W wyjątkowych wypadkach można się starać o przedłużenie terminu. W tym celu użytkownik wieczysty musi złożyć wniosek nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności. Warto też pamiętać o możliwości ubiegania się o bonifikatę. Mogą się o nią starać osoby, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2017 r. było to 4271 zł brutto, czyli 3042 zł netto) - osoby takie zapłacą połowę opłaty rocznej. Wniosek o bonifikatę wraz z wymaganymi zaświadczeniami o dochodach złożyć należy do 1 marca każdego roku w spółdzielni (mieszkania niewyodrębnione) lub w Urzędzie Dzielnicy Mokotów (wyodrębniona własność).

  Podatek od nieruchomości

  Użytkowanie wieczyste to, niestety, nie jedyny podatek dla posiadaczy mieszkań. Wiele osób myli opłatę z tego tytułu z podatkiem od nieruchomości. W spółdzielni przekształcenie mieszkania spółdzielczego w odrębną własność lokalu powoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Uzyskując odrębną własność lokalu stajemy się właścicielami nie tylko pomieszczenia stanowiącego lokal - również stajemy się współwłaścicielami gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz elementów budynku stanowiącego część wspólną (korytarze, piwnice, pralnie i suszarnie, itp.) Każdy z tych elementów obłożony jest podatkiem od nieruchomości.
  Wysokości podatku nie oblicza się samodzielnie. To urząd dzielnicy powinien przekazać decyzję o ustalonej wysokości. Podatek reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Wysokość określa rada gminy, ale maksymalne stawki, których nie można przekroczyć ustala minister finansów w obwieszczeniu. Obecnie maksymalna stawka za 1 mkw powierzchni użytkowej mieszkania nie może przekroczyć 0,75 zł, za 1 mkw. gruntu - 0,47 zł, a za 1 mkw garażu - 7,62 zł (obwieszczenie ministra finansów z 28 lipca 2016 r.). Jeśli nie zgadzamy się z wysokością podatku - decyzję możemy zaskarżyć. Płatność z tytułu podatku od nieruchomości regulowana jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.


  Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki więcej o plikach cookies »