Strefa mieszkańców
Zaloguj się
  00-719 Warszawa
  ul. Zwierzyniecka 8a
  tel.   22 841 60 11
  fax   22 840 53 31

Sprawy teren.-prawne

Ochrona danych osob.

Inspektor Ochrony Danych: Adam Myziak
dpo@msmenergetyka.pl

 • Inf. Zarządu o RODO • Licznik odwiedzin

  od 1 stycznia 2018


       Statystyki odwiedzin

  Strona Główna


  WZCz_2018

  Walne Zgromadzenie Członków.


  W sobotę 9 czerwca odbyło się coroczne zebranie członków spółdzielni. Wśród podjętych decyzji są m.in. przyjęcie sprawozdań z działalności spółdzielni i absolutorium dla członków Zarządu, podział 7,3 mln zł nadwyżki bilansowej, a także wybór siedmiu członków do Rady Nadzorczej.

  Na przewodniczącego zebrania wybrano Janusza Gajdę z Sadyby. Prezydium uzupełniali Krystyna Śmigielska z Idzikowskiego w roli zastępcy przewodniczącego oraz Krystyna Reszczyńska ze Stegien Południe jako sekretarz. Funkcje asesorów pełniły Jolanta Grochowska (Bernardyńska) oraz Henryka Sobkowska (Sielce).

  Wydano 298 mandatów, z tego 53 pełnomocnictwa. Frekwencja na zebraniu była więc najniższa w historii WZCz organizowanego od dziesięciu lat (rok temu wydano 347 mandatów). Zbyt mała liczba uczestników spowodowała, że nie była możliwa realizacja punktu porządku dotyczącego zmian w statucie (wymagane statutem kworum to obecnie aż 518 osób). Oprócz tego decyzją zebranych skreślono z porządku obrad punkt o podjęciu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na osiedlu Stegny Północ - propozycja dotyczyła uchwały podjętej przez WZCz w zeszłym roku, a ponadto w ocenie prawników projekt był sprzeczny z prawem oraz Statutem spółdzielni.

  Następnie członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej, które przedstawił przewodniczący RN Janusz Gajda. Sprawozdanie zostało przyjęte. Z kolei sprawozdanie z działalności spółdzielni w roku 2017 zaprezentował prezes Zarządu Piotr Kłodziński. Dodatkowo o sytuacji finansowej i zabezpieczeniu majątku członków spółdzielni mówił Kazimierz Kostecki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Po dyskusji i pytaniach od członków, sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe spółdzielni zostało przyjęte. Następnie obecni na sali udzielili absolutorium wszystkim trzem członkom Zarządu. Po przyjęciu sprawozdania dokonano podziału między osiedla nadwyżki bilansowej, która za rok 2017 wyniosła 7,3 mln zł. Przyjęty został projekt uchwały przygotowanej wspólnie przez Zarząd i Radę Nadzorczą w myśl której środki trafiają do osiedli proporcjonalnie do ich wielkości.

  Zebranie dokonało także wyboru 7 członków do Rady Nadzorczej. Spośród finalnie 10 kandydatów wybrani zostali:
  • z osiedla Sadyba: Anna Dmowska i Janusz Gajda (oboje na drugą kadencję);
  • z osiedla Sielce: Elżbieta Szymańska (na drugą kadencję) oraz Mieczysław Mistewicz;
  • z osiedla Stegny Południe: Marek Orzechowski (na dokończenie kadencji na 1 rok);
  • z osiedla Stegny Północ: Ewa Rucińska;
  • z osiedla Stegny Rożek: Tomasz Milczarek.
  Łącznie w Radzie Nadzorczej zasiądą cztery nowe osoby, trzy będą kontynuować swoją pracę przez kolejne trzy lata.

  Oprócz dyskusji i pytań na forum zebrania, uczestnicy złożyli na ręce komisji wnioskowej kilkadziesiąt wniosków skierowanych do Zarządu, Rady Nadzorczej i administracji osiedli.

  Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10:00 a zakończyło się o 16:50.

  Wszystkie uchwały podjęte podczas WZCz zostaną opublikowane na stronie internetowej spółdzielni po ich przygotowaniu od strony formalnej.

  Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki więcej o plikach cookies »