00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 8a
tel.   22 841 60 11
fax   22 840 53 31
Aktualności


Stanowisko Rady Nadz.
 
 Uchwały Walnego Zgr.

Nowa Rada Nadzorcza.


Pożyczki z CFR.

Nowa strona WWW

V Kongres Spółdzielcz.


Do wynajęcia


Wolne lokale


Konta czynszowe


Własność lokali


"Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą."
"Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych, kulturalnych i innych potrzeb bytowych, zgodnie z zasadami egalitaryzmu i spółdzielczego solidaryzmu."
- Statut Spółdzielni § 1 § 4
"Informujemy, iż w 2013r. Ergo Hestia S.A. wspomogła finansowo, ze swego funduszu prewencyjnego, prace remontowo-budowlane instalacji odgromowych w budynkach mieszkalnych, które to posłużyły poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz mienia mieszkańców. Środki te wykorzystano w budynkach osiedla Sielce, Sadyba, Stegny Północ, i Stegny Rożek. W imieniu władz spółdzielni i jej członków dziękujemy Ergo Hestia S.A. za udzieloną pomoc."